VIII MEĐUNARODNI PLIVAČKI MITING “22.APRIL” BANJA LUKA, 22-23.04.2017.